حمل و نقل مای شیک از طریق پست و با هزینه ی ثابت 12 هزار تومان میباشد.

برای شهر تهران حمل و نقل با پیک نیز امکان پذیر است و هزینه ی اضافه تر بر عهده ی خریدار و به صورت پس کرایه میباشد.